25.07.2016 tarihli 29781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" konulu,  216/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi aşağıya çıkarılmıştır:
 
BAŞBAKANLIKTAN
 
    Anayasa ile kurulan hür  demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.
    Söz konusu hain Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanlarını da seferber etmiştir. Ayrıca, hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.
    Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.
    Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaba yapabileceklerdir.
    Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
                                                                                                                                                                        Binali YILDIRIM
                                                                                                                                                                            Başbakan