TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 2012 yılı çalışma özeti şu şekildedir:


* İşlemi devam eden .......dosya 2011 yılından 2012yılına devir olmuştur.

*2011 yılı içerisinde ....... gelen, .......... giden evrak kaydı yapılmıştır.

*2011 yılı içerisinde ....... müracaat olmuştur. Bunların ...... tanesi tüketici lehine karara bağlanmış, ..... tanesi tüketici aleyhine karara bağlanmış, ....... tanesinde ise karar alınmasına gerek kalmadan sorun çözülmüştür.

*2011 yılı içerisinde ...............Hakem Heyeti Kararı Tüketici Mahkemesine intikal etmiş, Mahkemeye gerekli bilgi ve evrak verilmiştir.

Tüketici haklarıyla ilgili ayrınlılı biligiyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinden alabilirsiniz.