Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Okumak/İndirmek İçin bilgiedinmekanunu.doc Tıklayınız.Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik
Okumak/İndirmek İçin Tıklayınız.
bilgiedinmeusulveesaslar.doc

2004 / 12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi : Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması
Okumak/İndirmek İçin Tıklayınız.
bedinme-2004-12.pdf


İçişleri Bakanlığına Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Olarak Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge
Okumak/İndirmek İçin Tıklayınız.
behyonerge.pdf