İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU

 

        23 Kasım 2003 tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 6. maddesi gereğince İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

        Kurul; Toplumda ve kamu görevlilerinde İnsan Hakları bilincini geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere görev ifa etmektedir.

        Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince; İnsan Hakları Kurul üyeleri arasından seçilen 3'er üyeden oluşan; Halkla İlişkiler ve İletişim faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları bilincini geliştirme, İnsan Hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme konularında komisyonlar oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyonlarda görev yapan üyeler şunlardır;

 

a) Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu:

 

1. Seyfettin ŞEN - İl Genel Meclis Üyesi

2. Mehmet İRTİŞ -Sıra Mahalle Muhtarı

3. Emine OKTAY - İYTE Hukuk Müşavirib) İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu:

 

1. Ali YANAR - ADD Başkanı

2. HüseyinAKGÜL - MHP İlçe Başkanı

3. Sermin ÇELİKYÜREK - Zeytinalanı Güzelleştirme Derneği Bşk.

 

c) İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu:

 

1. Av. Mustafa ÖNDES - BaroTemsilcisi

2. Nurettin KILIÇ - ZiraatOdası Başkanı

3.Av. Harik KÜLÇÜR - Hazine Avukatıd ) NezarethaneDenetim Komisyonu:

 

1.Dr.Tülay BAL- İlçe Sağlık Müdür V.

2.Av. Mustafa ÖNDES- Baro Temsilcisi

3. Mehmet İRTİŞ- Sıra Mahalle Muhtarı

Komisyonlar, görev alanlarına giren konularda araştırmalar yaparak, mevcut durum, sorun ve çözüm önerileri içeren çalışmalar yapmaktadır.


İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

1. Şehmus GÜNAYDIN - Kaymakam -Başkan

2. M. Selçuk KARAOSMANOĞLU - Belediye Başkanı

3. Seyfettin ŞEN - İl Genel Meclisi Üyesi

4. Tarkan BAKIRLI - İl Genel Meclisi Üyesi