Toplum afet gönüllüleri projesi, ilimizde vatandaşlarımızı afetlere karşı bilinçlendirerek afet hazırlıklarını mahalleler veya kuruluşlar bazında yapmak amacıyla geliştirilmiş bir projedir.

        Gerek dünyanın pek çok ülkesinde gerekse ülkemizde farklı illerde, farklı isimler altındaki örneklerinde olduğu gibi, bu proje de tamamen gönüllülük anlayışını içeren bir örgütlenme modeli olarak tasarlanmıştır. 

        Proje, İzmir şartlarına göre hazırlanmış olup uygulaması kendi imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. 

        Amacımız, 1. derece deprem bölgesi içinde yer alan ilimizde insanları doğal afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek, güvenli bir çevrede yaşama bilincini geliştirmek, mahalleler ile kurum ve kuruluşlarda yerel hazırlıkları etkinleştirerek toplumsal dayanışmayı arttırmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaş işbirliğini geliştirerek koordinasyonu sağlamaktır. 
 
        Toplum afet gönüllüsü, afetlere yönelik yapılacak çalışmaya kendi isteğiyle katılan kişiyi ifade etmektedir. 

        Gönüllüler mahalle ve kuruluşlar içerisinden belirleneceği için toplum afet gönüllüleri, mahalle afet gönüllüsü ve kuruluş afet gönüllüsü olmak üzere iki başlıkta toplanacaktır. 

        Projemiz uygulaması içerisinde "mahalle afet gönüllüleri" mahalle muhtarlığının koordinasyonunda o mahallede oturan gönüllüler arasından belirlenirken "kuruluş afet gönüllüleri", bir kuruluşta çalışan afet gönüllüleridir. 
 
        Bu ikili ayrıma gidilme nedeni ise gönüllülerin aynı mahallede yaşayanlar ya da aynı kuruluşta çalışanlar olarak örgütlenmesinin hem mahallelerde hem de çalışma ortamlarında hazırlıklılığı artırmasıdır. 
 
        Her ne kadar mahalleler ve kuruluşlar olarak ikili bir yapı öngörülmüş olsa da kuruluşlardaki afet gönüllülerinin kendi mahallelerinde de afet anında katkı sağlayacaklardır.
 
NEDEN TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ OLMALISINIZ?
 
        Yaşlı-genç, iyi-kötü, zengin-yoksul, güzel-çirkin, kadın-erkek gibi ayrımların geçerli olmadığı bir kavramdır afet. Onun için bütün statüler birdir, bütün insanlar aynıdır aslında. Bir afetle karşı karşıya kaldığımızda yardım edebilecek durumda olan herkesin yardımına ihtiyaç duyulacağı açıktır.
 
        Bu kişi siz de olabilirsiniz.
 
        Bu gerçekten yola çıkıp afete baktığımızda gönüllülüğün önemini daha iyi kavrarız. "Neden Toplum Afet Gönüllüsü Olmalısınız ?" sorusunun yanıtı aslında afetin bu ayrımcılık yapmayan karakterinde gizlidir.
 
        Çünkü, biliyoruz ki bir afetle karşı karşıya kaldığımızda yardım edebilecek durumda olan herkesin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Yani, çok açıktır ki bu kişi siz de olabilirsiniz.
Dahası afetten zarar gören ve kötü durumda bulunan sizin en yakınınızdaki kişiler olabilir. Yetkililer ve profesyoneller afetten hemen sonra olay yerine gelemeyeceğinden aileniz, komşularınız ya da iş arkadaşlarınız sizin yardımınıza ihtiyaç duyabilir.
 
        Ancak, bilinçli olduğunuz ve gereken eğitimleri tamamladığınız takdirde onlara faydalı olabilirsiniz.
 
        Öte yandan, afette zarar gören siz de olabilirsiniz. Doğru davranış biçimlerini bildiğiniz takdirde, size yardımcı olabilecek kişiler gelene kadar yaşamsal tehlikeyi bertaraf edebilir ya da hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz.
 
        Yaşadığınız mahalle ve çalıştığınız kurum hakkında yeterli ve gerekli bilgilere sahip olduğunuz için, gerektiğinde bu bilgileri yetkililerle paylaşmanız ve bu sayede de işleri kolaylaştırmanız, zaman kazanmak açısından önemli olacaktır.
 
        Çünkü söz konusu olan afet ise, en fazla ihtiyaç duyduğumuz ama elimizde en az olan şeyin zaman olduğu bir gerçektir.
 
        İlk şoku atlattıktan sonraki zaman dilimi içerisinde, içinde bulunacağınız çevrede kötü niyetli kişilerin davranışlarını engellemeniz ve toplumun dayanışma gücünü yükselterek dışarıdan yardıma gelenlere yol göstermeniz ve mahallenizde yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlamanız mümkün olacaktır.
 
Aynı mahallede yaşayan, aynı kurumda çalışan kişiler neyi, nasıl yapacağını, ne şekilde müdahale edeceğini, birlikte nasıl çalışacağını bilirlerse başarma şansları artacaktır. 
 
 
NASIL TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRSİNİZ?
 
  • Toplum afet gönüllüleri afetin olduğu bölgede,
  • Görevlilere ve yardıma gelen profesyonel ekiplere yardım edecek,
  • Kötü niyetli kişileri ve davranışları önleyecek, zarar göreni ve ihtiyaç sahibini doğru tespit edecek,
  • Toplumun dayanışma gücünü ve moralini yükseltecek
  • Dışarıdan yardıma gelenlere yol gösterecek
  • Mahallede yaşamın olağan şekilde sürmesine katkı sağlayacak
  • Deprem öncesi bulunduğu mahallede gerekli çalışmaları yapacak
  • Deprem sonrasında yapılacak çalışmalara katılacak kişiler olacaktır.
  • PEKİ KİMLER TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİR ?
        Bu soruya  "Herkes toplum afet gönüllüsü olabilir" şeklinde cevap vermekteyiz. Ama, uygulamada gönüllülerin 18-65 yaş arasında olması daha uygun olmaktadır. Ancak, eğer gönüllü örgütlenmesi içerisinde konuya ilgi duyan, sözü dinlenen, teknik bilgisi olan veya liderlik edebilecek olanların bulunması faydalı olacaktır. Yine, gönüllüler arasında mümkün olduğunca cinsiyet, yaş ve meslek çeşitliliği olması önemlidir.
 
TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ OLABİLMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR ?
 
Yaşadığınız mahalle veya çalıştığınız kurumda oluşturacağınız en az 20 kişilik bir grupla mahalle muhtarlığınıza veya bulunduğunuz İlçe Kaymakamlığınıza başvuruda bulunabilirsiniz. 

"AFET GÖNÜLLÜLERİ BAŞVURU FORMU" için TIKLAYINIZ !

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılları ile 2012 yılı Eyül ayına kadar toplam 6257 kişiye "Toplum Afet Gönüllüsü" eğitimi verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI
        Toplum afet gönüllüsü eğitimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce gönüllü grup ile kararlaştırılan tarih-saat ve yerde, gönüllü grubun talepleri doğrultusunda verilmektedir.
        Toplum Afet Gönüllüleri Eğitimleri,  12 (oniki) saatlik, 2 günlük bir eğitim programı dahilinde yürütülmektedir.
        Eğitim programının 1. ve 2. bölümleri 1.günde, 3. ve 4. bölümleri 2. günde yürütülmektedir.
 
 Eğitimin Konusu
Eğitimin Toplam Saati
1.Bölüm
Amaç ve Öngörüler
Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık
1 Saat
2.Bölüm
Hafif Arama Kurtarma
Bina Hasar Sınıflandırması
4,5 Saat
3.Bölüm
Yaşam Kurtaran Önlemler
Tıbbi Olmayan Triaj
Halk Sağlığı
Afette Psikolojik İlkyardım
3,5 Saat
4.Bölüm
Sivil Savunma Mahalle Görevlileri
Mahallede Afete Hazırlık
Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri
3 Saat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?
 
        Toplum afet gönüllüleri projesi, ilimizde vatandaşlarımızı afetlere karşı bilinçlendirerek afet hazırlıklarını mahalleler veya kuruluşlar bazında yapmak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. 

     Gerek dünyanın pek çok ülkesinde gerekse ülkemizde farklı illerde, farklı isimler altındaki örneklerinde olduğu gibi, bu proje de tamamen gönüllülük anlayışını içeren bir örgütlenme modeli olarak tasarlanmıştır. 

        Proje, İzmir şartlarına göre hazırlanmış olup uygulaması kendi imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. 

        Amacımız, 1. derece deprem bölgesi içinde yer alan ilimizde insanları doğal afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek, güvenli bir çevrede yaşama bilincini geliştirmek, mahalleler ile kurum ve kuruluşlarda yerel hazırlıkları etkinleştirerek toplumsal dayanışmayı arttırmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaş işbirliğini geliştirerek koordinasyonu sağlamaktır. 

        Toplum afet gönüllüsü, afetlere yönelik yapılacak çalışmaya kendi isteğiyle katılan kişiyi ifade etmektedir. 

        Gönüllüler mahalle ve kuruluşlar içerisinden belirleneceği için toplum afet gönüllüleri, mahalle afet gönüllüsü ve kuruluş afet gönüllüsü olmak üzere iki başlıkta toplanacaktır.

        Projemiz uygulaması içerisinde "mahalle afet gönüllüleri" mahalle muhtarlığının koordinasyonunda o mahallede oturan gönüllüler arasından belirlenirken "kuruluş afet gönüllüleri", bir kuruluşta çalışan afet gönüllüleridir. 

        Bu ikili ayrıma gidilme nedeni ise gönüllülerin aynı mahallede yaşayanlar ya da aynı kuruluşta çalışanlar olarak örgütlenmesinin hem mahallelerde hem de çalışma ortamlarında hazırlıklılığı artırmasıdır.

        Her ne kadar mahalleler ve kuruluşlar olarak ikili bir yapı öngörülmüş olsa da kuruluşlardaki afet gönüllülerinin kendi mahallelerinde de afet anında katkı sağlayacaklardır.