BİLGİ NOTU

KONU                             : İzmir İli, Urla İlçesindeki Tarihi Özbek 1 ve 2 Köprüleri
TARİH                             : 03.02.2017
 
        İzmir İli, Urla İlçesindeki; Özbek Köyü içerisinde iki adet Taşköprü bulunmaktadır. Osmanlı döneminde (17,18.yy. ve özellikle de 19.yy.da), Avrupa pazarlarının bağcılık kültürü ile ilgili artan talebi üzerine; İzmir, Urla ve Çeşme limanlarının bulunduğu bölgeler gelişme göstermiştir. Özbek Köyü içerisinde yer alan tarihi yapılar (hamam, çeşme, konutlar vb.) ve köprülerin de bu dönemde, bölgenin yoğun ticaret faaliyetlerine bağlı olarak inşa edildiği düşünülmektedir.
 
        İki adet Taşköprünün özgün durumlarına getirilmesi için,  Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünce proje ihalesi yapılmış, hazırlatılan projeler 13.07.2011 tarih ve 6118 sayılı İzmir 1 No.lu KVKBK kararı ile onaylanmıştır. Akabinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapılmış, Seka Restorasyon Mim.Şti. ile 31.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
 
        Tarihi Özbek 1 ve 2 Köprüleri ortalama 15,00m. uzunluğunda, tek gözlü, aynı malzeme ve yapım özelliklerine sahip köprülerdir. Her iki köprü de, kemer alın sırasında kesme taş, kemer iç yüzeylerinde moloz taş ve döşemesinde dere taşı olarak inşa edilmiştir. Özbek 1 Köprüsü 3,20 m. eninde, ondan yaklaşık 150 m. mesafedeki Özbek 2 Köprüsü ise 2,80 m. enindedir.
 
        Yapısal olarak yıkım tehlikesi bulunmayan köprülerde zaman ve iklim şartlarına bağlı olarak hasarlar meydana gelmiştir. Köprüler, dere yatağının alüvyon ile dolması sonucu, gömük halde bulunmaktadır.
 
        Köprülerin gelecek nesillere güvenle aktarılması, trafik konforunun arttırılması ve turizme katkı sağlaması amacıyla, restorasyonları yapılacaktır. Restorasyon çalışmalarında; ayakların ve kemerin ortaya çıkarılması için kazı ve temizlik çalışmaları yapılacak olup, taş malzemede tamamlama, harclama, derzleme yapılacaktır. Ayrıca, döşeme ve korniş taşları ıslah edilerek tamamlanacak, can ve mal güvenliği için taş korkuluklar yapılacak ve onarım kitabesi konulacaktır.